Prat Rubi Advocats

Serveis

  • Autoritzacions administratives i inscripció als Registres administratius.
  • Règim retributiu d’instal·lacions renovables, cogeneració i residus.
  • Concessions d’aprofitament hidroelèctric.
  • Règim de contractació 
  • Conflictes d’accés i connexió a la xarxa.
  • Producció en sistemes no peninsulars.
  • Tributació energètica (Impost elèctric, impost sobre el valor de producció).