Prat Rubi Advocats

Serveis

  • Règim retributiu de l’activitat.
  • Règim de liquidacions d’activitats regulades.
  • Autoritzacions, expropiació i servituds de pas.
  • Règim d’extensió de xarxes, escomeses i qualitat del servei.
  • Accés a la xarxa, conflictes d’accés i de gestió econòmica i tècnica del sistema.
  • Mesura i telegestió.
  • Responsabilitat civil
  • Separació jurídica d’activitats.
  • Tributació energètica (taxa ocupació sòl, vol i subsòl, impost elèctric...)