Prat Rubi Advocats

Serveis

  • Tràmits de l’alta d’activitat davant l’Operador del Sistema i del Mercat i comunicació d’inici d’activitat.
  • Contractació: aprovisionament d’energia, subministrament a client final.
  • Extinció de l’habilitació per a l’exercici de l’activitat.
  • Tributació energètica (taxa ocupació sòl, vol i subsòl, impost elèctric ...)