Prat Rubi Advocats

 

Des de la perspectiva de les diferents activitats del sector energètic, a PR Advocats oferim assessorament especialitzat en les àrees relacionades amb el dret administratiu, dret financer i tributari, dret mercantil i dret de danys.

Així mateix el despatx ofereix, pel que fa a l’àmbit regulatori, un servei de seguiment de l’activitat pre-legislativa i legislativa que pugui afectar a l’activitat del client i que li permet anticipar-se en la presa de decisions.

La pràctica en l’àmbit energètic inclou l’elaboració d’informes, anàlisi regulatori, així com la defensa en litigis, arbitratges, expedients d’inspecció i sancionadors i reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració.