Prat Rubi Advocats

Prat Rubí
participa a les següents activitats:

GABINET JURÍDIC
ESPECIALITZAT

De 17/03/2016 a 18/03/2016

WORKSHOP EU FINANÇAMENT I AJUDES D’ESTAT PER L’ENERGIA

lsabel Bassas, membre del despatx Prat Rubí Advocats, està assistint al Workshop EU Finançament i Ajudes d’Estat per l’Energia, organitzat per Lexxion Publisher i EStIF.

La temàtica d'aquesta Jornada versa sobre la correcció en l'aplicació dels Instruments Financers Europeus, ESI i EFSI(Finançament Europeu per a la Estratègia d’Inversió), respecte la normativa sobre les Ajudes Estatals de la UE, EEAG (Guia d’Ajudes d’Energia i Medi Ambient) i GBER (Paquet General d’Exempció Regulada), degut a les necessitats i objectius en energies renovables i eficiència energètica establerts en el Pla 20/20/20 de la UE.

Degut als mencionats objectius del Pla 20/20/20 de la UE, aquesta Jornada es considera molt positiva i necessària per a les empreses ja que, des de la Comissió Europea, s’han obert nombrosos expedients per comprovar - i, en el seu cas, sancionar - que no es produeixen Ajudes d’Estat en les activitats energètiques.